وظایف مرکز

·         ايجاد جاذبه و شرايط مناسب براي شکل‌گيري شرکت‌هاي خصوصي بیوتکنولوژی

·         هدايت نظام يافته پژوهش­هاي بيوتكنولوژي به سمت كاربردي و تجاري نمودن آنها و تكميل چرخه دانش تا توليد ثروت

·         تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني جهت تسريع توسعه واحدهاي مستقر در مركز رشد

·         حمايت از کارآفرينان و صاحبان ايده براي تبديل ايده‌ها به کسب‌ وکارهاي کوچک و متوسط سودآور

·         حمايت از ايجاد و توسعه واحدهاي نیمه صنعتي و صنعتی توسط بخش خصوصي در حوزه بیوتکنولوژی

·         کاهش ريسک و افزايش ميزان موفقيت شرکت‌هاي نوپا

·         كمك به جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تسريع روند انتقال فناوري در حوزه بیوتکنولوژی

·         پرورش منابع انساني مورد نياز براي توسعه صنعت در حوزه بیوتکنولوژی

·         رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري در حوزه بیوتکنولوژی

·         ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصولات قابل تجاري شده و تجاري سازي آنها

·         نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارايي مركز رشد

·         نظارت بر فعاليت هاي واحدهاي فناوري در تحقق ايده محوري آنها

ايجاد بخش رشد مقدماتي
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-6-23 10:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ