نحوه پذیرش :

متقاضيان با زمينه هاي فعاليت توليدي و خدماتي مرتبط با فناور ي هاي دارويي مي توانند پس از اخذ تأييديه از شوراي مركز، انجام مراحل پذيرش ، تكميل مدارك مورد نياز و عقد قرارداد در مركز رشد مستقر شوند
. متقاضی باید خصوصیات زیر را داشته باشد

  • متقاضي بايد داراي هويت حقوقي مستقل در قالب شركت يا مؤسسه تأسيس شده يا در حال تأسيس باشد. در هر صورت عقد قرارداد نهايي، منوط به ثبت رسمي شركت يا مؤسسه خواهد بود.
  • (Bussiness Plan) پذيرش متقاضي منوط به ارائه طرح علمي تجاري همراه با برنامة كسب و كاردقيق مي باشد.
  • برنامه کسب و کار (Business Plan) باید مبتنی بر شناخت بازار با ارائه مواردی از قبیل : توجیه فنی در زمینه توانایی انجام موضوع کاری پیشنهادی متکی بر کارکنان فنی ، تجربیات قبلی ، امکانات صنعتی و ابزار و قطعات موجود و یا قابل دسترس و همچنین توجیه اقتصادی متکی بر نیاز و بازار مصرف داخل یا خارج ، هزینه تمام شده و قابلیت رقابت و ... باشد.
  • رعايت تعهدات اخلاقي و مقررات عمومي مركز رشد، توسط كليه واحدهاي مستقر الزامي است
  • متقاضی میبایست دارای ایده های کاری دانش محور با جنبه های اقتصادی و اشتغال زایی باشد
  • از تیم کاری متخصص متناسب با حوزه فعالیت برخوردار باشد
  • دانش مناسب در زمینه بیوتکنولوژی و علوم مرتبط با آن داشته باشد
  • هیچگونه تعهد مادی و معنوی به مراکز یا افراد دیگر در زمینه موضوع کاری مورد تقاضا نداشته باشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-6-23 14:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ