محصولات مرکز رشد بیوتکنولوژی

bullet2.gifساخت فرمانتورو فتوبیوراکتور

bullet2.gifتولید محصولات پروبیوتیک  پارسی لاکت و لاکتو پارس

bullet2.gifتولید داروی نو ترکیب

bullet2.gifتولید SCP ازکلرلا

bullet2.gifساخت دستگاه FPLC

bullet2.gif 
 تولید محصول پری بیوتیک (پری نیک)

bullet2.gifتولید خون کنترل آزمایشگاهی

bullet2.gif محیط های کشت آزمایشگاهی

untitled41.jpgتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-13 11:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ