تعریف شرکت با مسولیت محدود


شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است . در نام شرکت باید عبارت " با مسئولیت محدود"  قید شود..


مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسولیت محدود :

1- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
2- دو برگ از اساسنامه
3- دو نسخه از اساسنامه
4- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و هیات مدیره
5- فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-6-23 11:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ