موضوع: مطالعه و تحقیق، حمایت و راهنمایی صاحبان ایده در حوزه تولید فراورده های زیستی اعم از کشاورزی، دام پروری، صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی، تشخیص و درمان وهمچنین ساخت تجهیرات و ادوات این حوزه در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات داخلی و رفع وابستگی های موجود به صنایع خارجی.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-6-16 21:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ