پست الکترونیک:   Info@bioexir.com

آدرس شرکت فرآورده های زیستی پردیس رشد مهرگان:
فارس- شیراز- رکن آباد- خیابان کارآفرین- مرکز رشد بیوتکنولوژی- دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز
صندوق پستی: 158-71365
تلفکس: 32425403-071

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-6-17 22:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ