آدرس : کیلومتر 5 جاده شیراز- اصفهان، رکن آباد، خیابان کارآفرین - پردیس دانشکده داروسازی- مرکز رشد بیوتکنولوژی
آدرس پستی: شیراز ، کد پستی 7146864685

ایمیل:   bioincubat@sums.ac.ir

imagesca845w3x.jpg
 
تلفن: 32425403-  071 
فکس: 32425403- 071
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-6-16 12:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ