اهداف مرکز

بيوتکنولوژي، دانش طلايي قرن حاضر، يکي از کليدي ترين فناوري هاي امروز بشريت است که در کمتر از بيست سال چنان تحول شگرفي در کليه عرصه هاي زندگي انسان ايجاد نموده که همگان زبان به تحسين آن گشوده اند. اين علم مي رود تا در مدت کوتاهي نحوۀ زيست بشر را دگرگون کند. کاربردهاي فراوان اين علم نوپا آن را به عنوان برجسته ترين نشانه پيشرفت بشر در قرن حاضر قرار داده و به يکي از مهمترين ابزارها براي تامين نيازهاي متنوع و گوناگون وي تبديل کرده است.

اشتغال در كشورهاي درحال توسعه و پرجمعيت از جمله مسائل مهم و اساسي مي باشد كه تمام جوانب و اركان جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد. دانش آموختگان كارآفرين بخش مهمي از بيكاران را شامل مي شوند كه فاقد امكانات اوليه و سرمايه كافي براي شروع دوران ابتدائي ايجاد اشتغال مي باشند. لذا ايجاد مراكز رشد كه در دو دهة اخير در كشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته مي‌تواند مشكلات اوليه خود اشتغالي را كاهش دهد و موجب توسعه و سرعت بخشيدن به نوآوري شود كه منجر به ايجاد مجموعه اي از شركتهاي كوچك و متوسط مي گردد. اين شركتها كه مبتني بر فناوري و پرورش ايده هاي صاحبان ايده هستند، براي كارآفريني بستر مناسب را ايجاد نموده و موجب گسترش اشتغال خواهند گرديد.

از آنجاييكه بخش كثيري از دانش آموختگان كار آفرين در استان فارس كه توانايي و پتانسيل لازم جهت كار كردن در زمينه هاي علوم نوين و بيوتكنولوژي را دارند، از امكانات لازم به منظور پياده سازي ايده ها و ابتكارات جديد خود و در نهايت ايجاد اشتغال و توسعه بهره مند نيستند، كاهش مشكلات اوليه خود اشتغالي در سرفصل برنامه هاي مركز رشد بیوتکنولوژی دارویی قرار خواهد گرفت. هدف از ایجاد مرکز رشد بیوتکنولوژی، تجاري سازي نتايج تحقيقات دانش آموختگان كار آفرين در استان در زمينه بيوتكنولوژي، بسترسازي جهت ايجاد فرصت هاي شغلي تخصصي، حمايت از نوآوري و خلاقيت محققان جوان استان، کمک به توسعه و پرورش شرکت هاي کوچک و متوسط دانش بنيان و كاهش فاصله كشور از حركت جهاني در زمينه بیوتکنولوژی دارویی است.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-6-23 10:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ